Er zijn 32 documenten gevonden.

Omvang, aard en ernst van ongevallen met auto’s te water

Publicatie/rapport R-2002-28 I
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,immersion
In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de afloop van verkeersongevallen waarbij een auto te water raakt. De onderhavige studie is de eerste fase van... Lees meer

Problemen met ontsnapping en bevrijding uit auto’s te water?

Publicatie/rapport R-2002-28 II
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,immersion
In opdracht van de Raad voor de Transportveiligheid heeft de SWOV nader onderzoek uitgevoerd naar ongevallen met auto’s die te water raken. Hiertoe was besloten nadat in een eerdere fase de omvang en... Lees meer

Mobiele computers in personenauto’s en mogelijke effecten op de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2002-26
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Braimaister, Dr. ir. L.G.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,digital...
De opkomst van telematica-applicaties in de auto is een veelbesproken onderwerp. Deze literatuurstudie inventariseert de ontwikkelingen op het gebied van mobiele computers in personenauto’s: mobiele... Lees meer

Consult over toepassing van de maatregel Bromfiets op de Rijbaan in Tilburg

Publicatie/rapport D-2002-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Dijkstra, ir. A.; Niet, drs. M. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,moped
Eind 1999 is de maatregel ‘Bromfiets op de Rijbaan' (BoR) van kracht geworden, als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. De maatregel geldt niet automatisch voor alle fietspaden... Lees meer

Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Publicatie/rapport R-2002-23
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Ongevalspatronen op bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-2002-21
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Bos, J.M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Overige vervoerswijzen, Internationaal,accident
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Verschillen in veiligheid van wegtypen verklaard vanuit een verkeerskundige en een verkeerspsychologische benadering

Publicatie/rapport R-2002-22
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Kooi, ir. R.M. van der; Dijkstra, ir. A.; Arnoldus, J.G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

De analyse van ongeval-, weg- en verkeerskenmerken van de Nederlandse rijkswegen

Publicatie/rapport R-2002-19
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.; Bijleveld, drs. F.D.; Braimaister, dr. ir. L.G.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,program (...
Deze studie naar de verkeersonveiligheid op de Nederlandse rijkswegen is een onderdeel van het SWOV-onderzoeksthema ‘Strategie voor een veilige weginfrastructuur’. Bij de analyses is gebruikgemaakt... Lees meer

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-2002-20
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Lees... Lees meer

Kennisleemten en -behoeften van oudere verkeersdeelnemers in Drenthe

Publicatie/rapport R-2002-18
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Mesken, Drs. J.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Internationaal,old people
Dit rapport doet verslag van een vragenlijstonderzoek dat is uitgevoerd onder verkeersdeelnemers van 60 jaar en ouder in de provincie Drenthe. Het onderzoek maakt deel uit van het grotere project... Lees meer