Er zijn 1 documenten gevonden.

Consult over toepassing van de maatregel Bromfiets op de Rijbaan in Tilburg

Publicatie/rapport D-2002-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Dijkstra, ir. A.; Niet, drs. M. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,moped
Eind 1999 is de maatregel ‘Bromfiets op de Rijbaan' (BoR) van kracht geworden, als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. De maatregel geldt niet automatisch voor alle fietspaden... Lees meer