Er zijn 5 documenten gevonden.

Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Publicatie/rapport R-2002-23
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Ongevalspatronen op bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-2002-21
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Bos, J.M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Overige vervoerswijzen, Internationaal,accident
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Verschillen in veiligheid van wegtypen verklaard vanuit een verkeerskundige en een verkeerspsychologische benadering

Publicatie/rapport R-2002-22
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Kooi, ir. R.M. van der; Dijkstra, ir. A.; Arnoldus, J.G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

De analyse van ongeval-, weg- en verkeerskenmerken van de Nederlandse rijkswegen

Publicatie/rapport R-2002-19
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.; Bijleveld, drs. F.D.; Braimaister, dr. ir. L.G.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,program (...
Deze studie naar de verkeersonveiligheid op de Nederlandse rijkswegen is een onderdeel van het SWOV-onderzoeksthema ‘Strategie voor een veilige weginfrastructuur’. Bij de analyses is gebruikgemaakt... Lees meer

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-2002-20
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Lees... Lees meer