Er zijn 10 documenten gevonden.

Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Publicatie/rapport R-2002-23
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Ongevalspatronen op bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-2002-21
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Bos, J.M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Overige vervoerswijzen, Internationaal,accident
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Verschillen in veiligheid van wegtypen verklaard vanuit een verkeerskundige en een verkeerspsychologische benadering

Publicatie/rapport R-2002-22
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Kooi, ir. R.M. van der; Dijkstra, ir. A.; Arnoldus, J.G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Algemene en periodieke trends in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in acht ontwikkelde landen

Publicatie/rapport R-2002-17
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de resultaten van een eerder onderzoek van Commandeur & Koornstra (2001) naar de macroscopische ontwikkelingen in de Nederlandse verkeersveiligheid...... Lees meer

Methodiek voor koppeling van registratiebestanden

Publicatie/rapport D-2002-5
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Polak, Dr. P.H.; Bijleveld, drs. F.D.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Overige vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
In een eerder SWOV-onderzoek (Polak, 2001) is een koppeling gemaakt tussen de bestanden van verkeersslachtoffers zoals door de politie geregistreerd en van ziekenhuisopnamen zoals door de... Lees meer

The uses of exposure and risk in road safety studies

Publicatie/rapport R-2002-12
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Hakkert, Prof. dr. A.S. ; Braimaister, dr. L.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Risico's, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Educatie,exposure (human)
This report explores the theoretical possibilities of defining exposure and risk, discusses the problems associated with the use of exposure and risk and gives examples of various safety studies in...

Verkeersveiligheidseffecten Nota Wonen

Publicatie/rapport R-2002-6
isbn: 90-75842-08-2
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Hummel, Drs. ing. T.
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Vervoerswijzen, Internationaal,dwelling
In opdracht van de ‘Netherlands School of Public Health' is de in 2001 verschenen Nota Wonen van het Ministerie van VROM getoetst op mogelijke gezondheidseffecten. Het onderhavige onderzoek over de... Lees meer

Kentekening caravans en aanhangwagens

Publicatie/rapport D-2002-1
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Hendriksen, H.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Personenauto, Visie & beleid, Handhaving, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Overige vervoerswijzen, Technologie...
Aanhangwagens (inclusief opleggers) en caravans met een massa van meer dan 750 kilogram dienen vanaf 1 februari 2002 van een kenteken te worden voorzien. In opdracht van RDW Centrum voor... Lees meer

SUNflower: A comparative study of the development of road safety in Sweden, the United Kingdom, and the Netherlands

Publicatie/rapport
isbn: 90-801008-9-7
Gepubliceerd: 2002 (SWOV Institute for Road Safety Research): Koornstra, M.; Lynam, D.; Nilsson, G.; Noordzij, P.; Petterson, H.-E.; Wegman, F.; Wouters, P.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Technologie & ITS, Infrastructuur, Educatie,...
The road safety performance of different countries within Europe varies substantially. The three countries with the lowest accident levels are Sweden, United Kingdom, and the Netherlands (described...

Tweewielerongevallen

Publicatie/rapport R-2002-5
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Schoon, ing. C.C.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Internationaal,cyclist
Tweewielers lopen, vooral door hun kwetsbaarheid, een relatief groot risico om slachtoffer te worden van een verkeersongeval. Binnen het SWOV-thema Voertuigveiligheid is daarom het project... Lees... Lees meer