Er zijn 20 documenten gevonden.

Mobiele computers in personenauto’s en mogelijke effecten op de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2002-26
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Braimaister, Dr. ir. L.G.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,digital...
De opkomst van telematica-applicaties in de auto is een veelbesproken onderwerp. Deze literatuurstudie inventariseert de ontwikkelingen op het gebied van mobiele computers in personenauto’s: mobiele... Lees meer

Consult over toepassing van de maatregel Bromfiets op de Rijbaan in Tilburg

Publicatie/rapport D-2002-8
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Dijkstra, ir. A.; Niet, drs. M. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Infrastructuur, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,moped
Eind 1999 is de maatregel ‘Bromfiets op de Rijbaan' (BoR) van kracht geworden, als onderdeel van het Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer. De maatregel geldt niet automatisch voor alle fietspaden... Lees meer

Methode voor berekening van duurzaam-veilig-kencijfers op basis van veranderingen in ongevalspatronen

Publicatie/rapport R-2002-23
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Ongevalspatronen op bestaande wegen binnen en buiten de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-2002-21
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Schoon, Ing. C.C.; Bos, J.M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Overige vervoerswijzen, Internationaal,accident
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

Verschillen in veiligheid van wegtypen verklaard vanuit een verkeerskundige en een verkeerspsychologische benadering

Publicatie/rapport R-2002-22
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Davidse, Drs. R.J.; Kooi, ir. R.M. van der; Dijkstra, ir. A.; Arnoldus, J.G.
Trefwoorden: Infrastructuur, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Dit rapport maakt deel uit van het project ‘Ongevalspatronen en ongevalsrisico’s per wegtype’. In dit project staat de relatie tussen de verschillende wegtypen in Nederland en bepaalde... Lees meer

De analyse van ongeval-, weg- en verkeerskenmerken van de Nederlandse rijkswegen

Publicatie/rapport R-2002-19
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.; Bijleveld, drs. F.D.; Braimaister, dr. ir. L.G.; Janssen, ir. S.T.M.C.
Trefwoorden: Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,program (...
Deze studie naar de verkeersonveiligheid op de Nederlandse rijkswegen is een onderdeel van het SWOV-onderzoeksthema ‘Strategie voor een veilige weginfrastructuur’. Bij de analyses is gebruikgemaakt... Lees meer

Gevolgen van letsel voor verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-2002-20
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van; Wesemann, mr. P.
Trefwoorden: Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,injury
In de verkeersveiligheidswereld is het gebruikelijk de omvang, aard en ernst van verkeersongevallen te beschrijven op basis van de directe gevolgen ervan (aantallen ongevallen, verkeersdoden,... Lees... Lees meer

Algemene en periodieke trends in de ontwikkeling van de verkeersveiligheid in acht ontwikkelde landen

Publicatie/rapport R-2002-17
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In dit rapport wordt onderzocht in hoeverre de resultaten van een eerder onderzoek van Commandeur & Koornstra (2001) naar de macroscopische ontwikkelingen in de Nederlandse verkeersveiligheid...... Lees meer

Veiligheidseffecten van retro-reflecterende contourmarkering op vrachtauto’s

Publicatie/rapport R-2002-16
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Niet, Drs. M. de ; Goldenbeld, dr. Ch.; Langeveld, ir. P.M.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Vracht- en bestelverkeer, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Retro-reflecterende contourmarkering kan de zichtbaarheid van de vrachtauto vergroten. Hierdoor kunnen deze markeringen een bijdrage leveren aan het reduceren van botsingen van voertuigen tegen de... Lees meer

Emoties bij vrachtautochauffeurs, uitgebreide versie

Publicatie/rapport R-2002-15
Gepubliceerd: 2002 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Technologie & ITS, Internationaal,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto’s worden soms... Lees meer