Er zijn 6 documenten gevonden.

Traffic legislation and safety in Europe concerning the moped and the A1 category (125 cc) motorcycle

Publicatie/rapport R-2004-10
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Schoon, Chris
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,traffic
A study, commissioned by the Swedish National Road Administration, of the safety aspects of mopeds and the light motorcycle A1 category (max. 125 cc) has been carried out. The study consists of a...

Snelheid, spreiding in snelheid en de kans op verkeersongevallen

Publicatie/rapport R-2004-9
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Aarts, Dr. L.T.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Visie & beleid, Overige vervoerswijzen, Handhaving, Educatie,speed
In het algemeen wordt verondersteld dat snelheid een belangrijke rol speelt bij de kans om bij een verkeersongeval betrokken te raken. Daarnaast speelt snelheid ook een rol bij de ernst van... Lees... Lees meer

Naar een tweede generatie duurzaam-veilige maatregelen

Publicatie/rapport R-2004-8
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,safety
Jaar in jaar uit dalen de risico's in het Nederlandse wegverkeer. Dat heeft tot gevolg dat het jaarlijks aantal verkeersdoden gedaald is van meer dan 3000 in het begin van de jaren zeventig tot...... Lees meer

Veiligheidsaspecten van het concept 'Bypasses voor bereikbaarheid'

Publicatie/rapport R-2004-6
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Dijkstra, Ir. A.; Hummel, drs. ing. T.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,safety
De doorstroming op het Nederlandse hoofdwegennet neemt geleidelijk af door een toenemend gebruik en een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit. Daarmee komt de bereikbaarheid van de economische centra... Lees meer

Zeilen bijzetten

Publicatie/rapport R-2004-3
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie,...
Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk zijn in Europa en in de wereld de drie verkeersveiligste landen: er vallen de minste aantallen verkeersslachtoffers afgezet tegen het aantal inwoners en... Lees meer

Fewer crashes and fewer casualties by safer roads

Publicatie/rapport D-2003-11
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Wegman, Fred
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Internationaal, Overige...
Human errors play a vital role in road crashes. This presentation deals with the prevention of human errors by proper road planning, road design and improving existing roads (reconstruction/...