Er zijn 8 documenten gevonden.

Principes voor veilig wegontwerp

24 nov 2017
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
De opbouw van het wegennet en het wegontwerp zijn van grote invloed op de verkeersveiligheid: ten eerste omdat deze bepaalde conflicten onmogelijk of onwaarschijnlijk maken (bijvoorbeeld fysieke...... Lees meer
Relevance 1
Updated 2017/11/24

Duurzaam Veilig wegverkeer

25 okt 2017
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
Duurzaam Veilig wegverkeer, of Duurzaam Veilig, houdt in dat het verkeer zó wordt ingericht dat ernstige ongevallen worden voorkomen en waar tóch een ongeval plaatsvindt de ernst van de afloop...... Lees meer
Relevance 1
Updated 2017/10/25

Elektrische fietsen en speed-pedelecs

18 sep 2017
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,
Elektrische fietsen zijn populair. Het waren eerst vooral ouderen die een elektrische fiets namen, maar inmiddels is de elektrische fiets ook populair bij andere doelgroepen. Het is niet precies...... Lees meer
Relevance 1
Updated 2017/09/18

Kruispunttypen

11 nov 2016
Trefwoorden: Infrastructuur,
Kruispunten in Nederland hebben vele uitvoeringsvormen. Voor een inherent veilig wegverkeer is echter een beperkt aantal kruispunttypen gewenst, afhankelijk van de wegtypen die elkaar kruisen. Deze...
Relevance 1
Updated 2016/11/11

Ouderen in het verkeer

20 aug 2015
Trefwoorden: Infrastructuur, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,Senioren
Ouderen hebben een verhoogd overlijdensrisico in het verkeer. De belangrijkste oorzaak van het hoge overlijdensrisico van 75-plussers is hun grotere fysieke kwetsbaarheid. Daarnaast kunnen functie­...
Relevance 1
Updated 2015/08/20

Rotondes

21 dec 2012
Trefwoorden: Infrastructuur,wegen en verkeer
Rotondes zijn veiliger dan kruispunten omdat ze het aantal potentiële conflicten tussen verkeers­deelnemers terugbrengen en de verkeerssnelheid verlagen. Vervanging van een kruispunt door een rotonde...
Relevance 1
Updated 2012/12/21

Zone 30: verblijfsgebieden in de bebouwde kom

01 dec 2010
Trefwoorden: Infrastructuur,
In Duurzaam Veilig is een wegcategorisering gekozen die het doorgaande autoverkeer concentreert op autosnelwegen en andere verkeersaders. In verblijfsgebieden met woon‑, winkel‑ of werkfuncties weert... Lees meer
Relevance 1
Updated 2010/12/01

Fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen

01 dec 2010
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Infrastructuur,
In een duurzaam veilige wegomgeving zijn fietsvoorzieningen nodig die het gemotoriseerde verkeer scheiden van relatief kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Uit onderzoek blijkt dat van...
Relevance 1
Updated 2010/12/01