Er zijn 5536 documenten gevonden.

xtest1abcdef

sdsdfsd

Stembussen gesloten: Genomineerden Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020 bekend

Met bijlagen:
Tot 1 juni kon er gestemd worden op de verschillenden inzendingen voor de Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2020. Inmiddels is het stemmen gesloten en heeft de organisatie de duizenden stemmen ...

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Personeel & organisatie

Binnen SWOV heerst een goed onderzoeksklimaat en een open en collegiale werksfeer. De onderzoekers hebben diverse academische achtergronden, zoals natuurkunde, wiskunde, psychologie, bestuurskunde... Lees meer

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen...... Lees meer

Programma-adviesraad

De Programma-Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere... Lees meer

Financiële verantwoording

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief operationeel resultaat, dat voor 2019 uitkomt op € 155.851. Dat is een verheugend feit na twee jaren van een - conform begroting - negatief resultaat en... Lees meer

Onderzoek

SWOV voert het meeste onderzoek uit binnen een jaarprogramma dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast voert SWOV onderzoeksprojecten uit voor... Lees... Lees meer

Samenwerking

Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan met subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarnaast doet SWOV ook veel onderzoek in opdracht van derden. In 2019 betrof dat... Lees meer