Er zijn 8 documenten gevonden.

dr. ir. Paul Schepers

Dr. ir. Paul Schepers is expert op het gebied van verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers, human factors in wegontwerp en risicogestuurd beleid. Tussen 2005 en 2019 was hij senior...... Lees meer

Teun Uijtdewilligen, MSc

Teun Uijtdewilligen, MSc, houdt zich als onderzoeker bezig met fietsen, mobiliteit in steden, het gebruik van de openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Hij werkt sinds 2019 aan zijn... Lees meer

Robert Louwerse, MSc

Ir. Robert Louwerse is specialist op het gebied van diepteonderzoek naar verkeersongevallen, landbouwverkeer en de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij is verbonden aan het SWOV-team... Lees meer

Jan Hendrik van Petegem, MSc

Ir. Jan Hendrik van Petegem richt zich op het ontwikkelen van praktische kennis over de relatie tussen wegontwerp en verkeersveiligheid. Hij houdt zich bezig met Accident Prediction Modelling,...

Govert Schermers, ME

Ing. Govert Schermers is als senior onderzoeker en projectleider gespecialiseerd in onder meer inherente verkeersveiligheid van infrastructuur, wegontwerp, autosnelwegen, 80- en 60km/uur-wegen, en... Lees meer

Dr Gert-Jan Wijlhuizen

Dr. Gert Jan Wijlhuizen is specialist in onder meer fietsveiligheid (fietsinfrastructuur, gedrag), volksgezondheid en verkeersveiligheid, ouderen en letselgevolgen. Gert Jan heeft verschillende...... Lees meer

Dr Charlotte Bax

Dr. Charlotte Bax doet onderzoek naar – en samen met – provincies en gemeenten. Haar focus ligt op het vertalen van wetenschappelijke kennis in handzame instrumenten voor de regio. Zij coördineert... Lees meer

Dr Atze Dijkstra

Dr. ir. Atze Dijkstra is gespecialiseerd in veiligheidsaspecten van de inrichting van verblijfsgebieden en van het ontwerp van wegen en fietsvoorzieningen. Ook is hij expert op het gebied van... Lees... Lees meer