Er zijn 28 documenten gevonden.

Voorrang op de rotonde: wat is de veiligste manier?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2017 (Uitgeverij Balans): Hagenzieker, M.
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer,

Spontane naleving van richtlijnen voor infrastructuur

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Giesen, M.; Bax, Ch.; Petegem, J.H. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
Veel zaken in het verkeer worden geregeld op basis van het verkeersrecht; wetten en wettelijke regelingen zoals de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Voor de...... Lees meer

Meaningful Human Control over Automated Driving Systems: vacatures

Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,
Vacatures voor post-docs in NWO-project over automatisch rijden.

Benchmarking van verkeersveiligheid: uitwerking van een methode voor gemeenten

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2016 : Bax, C.; Aarts, L.
Trefwoorden: Visie & beleid,
Bij decentrale overheden zoals gemeenten, bestaat een groeiende behoefte aan methoden om beleid te kunnen evalueren en verantwoorden en effectieve maatregelen kostenefficiënt uit te voeren.... Lees... Lees meer

Developed nations

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2016 (CRC Press): Vlakveld, W.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer,adolescents
The Problem When in a country, mass motorization is accomplished, teens usually start to drive as soon as the legal system allows them to do so. What all countries with mass motorization have in...

Interactie tussen automobilisten en fietsers: sociale attributie

Projectnr: S17.10-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Fiets, Personenauto, Mens, gedrag & verkeer,
Regelmatig gaan stemmen op om verkeerssituaties te dereguleren, met het idee dat dit zal zorgen voor meer alertheid en meer “sociaal” gedrag (bijvoorbeeld: shared space). Er wordt echter geen... Lees... Lees meer

Alcohol interlocks and drink driving rehabilitation in the European Union

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2016 (European Transport Safety Council ETSC): Houwing, S.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving,alcoholslot
In many European countries there is still a small group of hard core drink driving offenders that do not seem to be influenced by traditional countermeasures. This group accounts for 10% of all drink...

Assessing fitness to drive - A validation study on patients with mild cognitive impairment

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2017 : Fuermaier, A.B.M.; Piersma, D.; Waard, D. de; Davidse, R.J.; Groot, J. de; Doumen, M.J.A.; Bredewoud, R.A.; Claesen, R.; Lemstra, A.W.; Scheltens, P.; Vermeeren, A.; Ponds, R.; Verhey, F.; Brouwer, W.H.; Tucha, O.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer,dementia
Objectives: There is no consensus yet on how to determine which patients with cognitive impairment are able to drive a car safely and which are not. Recently, a strategy was composed for the...

Veiligheid stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11 | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur,
Dit project bestaat uit twee individuele deelprojecten: S17.11-a Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur S17.11-b Veilige 50km/uur-wegen

Bevorderen doelmatigheid veiligheidsscreening stedelijke infrastructuur

Projectnr: S17.11-a | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,
Ditt onderzoek zal leiden tot een instrument waarmee met een beperkt aantal te verzamelen gegevens een zo goed mogelijke schatting gegeven kan worden van de mate van onveiligheid van infrastructuur... Lees meer