Er zijn 104 documenten gevonden.

Verkeersveiligheid in Zuid-Holland: de voorsprong zien vast te houden!

Publicatie/rapport R-2001-12
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Brouwer, Dra. M.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Verkeersveiligheid in cijfers, Handhaving, Internationaal,safety
In Zuid-Holland is besloten om grondig van gedachten te wisselen over inhoud en organisatie van het verkeersveiligheidsbeleid binnen de provincie. Op verzoek van de provincie Zuid-Holland heeft de... Lees meer

De aantallen in ziekenhuizen opgenomen verkeersgewonden, 1985 - 1997

Publicatie/rapport R-2000-26
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Polak, Dr. P.H.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data bank
Er zijn in Nederland twee bestanden met verkeersslachtoffers die in een ziekenhuis zijn opgenomen: het bestand van de afdeling Basisgegevens van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV/BG, voorheen... Lees meer

Jaarverslag 2000

Publicatie/rapport
issn: 0929-2713
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Afdeling Informatie en Communicatie
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,annual report

Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen

Publicatie/rapport D-2001-1
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Custers, M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Internationaal...
Uit onderzoek blijkt dat veel brom- en snorfietsen sneller rijden dan wettelijk is toegestaan. Vaak is dit het gevolg van het opvoeren van dit vervoermiddel. Een preventieve werking op het opvoeren... Lees meer

Opzet voor de dataverzameling bij de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer

Publicatie/rapport R-2001-7
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Heidstra, Drs. J. ; Goldenbeld, dr. Ch.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Internationaal,data acquisition
Het Bureau Verkeershandhaving van het Openbaar Ministerie (BVOM) heeft zich ten doel gesteld om het verkeerstoezicht op de speerpunten rijsnelheid, alcoholgebruik, gordelgebruik, helmgebruik en...... Lees meer

Prognoses voor de verkeersveiligheid in 2010

Publicatie/rapport R-2001-9
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Commandeur, Dr. J.J.F. ; Koornstra, drs. M.J.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal, Overige...
In dit rapport worden de Nederlandse ontwikkelingen in de jaren 1948 tot en met 1998 op het gebied van verkeersonveiligheid op macroscopisch niveau geanalyseerd. Het doel van deze analyses was om...... Lees meer

Verantwoording van het onderzoek voor het IPO naar de NVVP-taakstelling voor 2010

Publicatie/rapport R-2001-10
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Wesemann, mr. P. ; Roszbach, drs. R.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Handhaving, Educatie, Internationaal,policy
De SWOV heeft voor het Ministerie van Verkeer en Waterstaat onderzocht of met de verkeersveiligheidsmaatregelen uit het concept Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP) de taakstelling voor het...... Lees meer

Research Activities 16

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-703X
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): SWOV

Effecten van rode fietssuggestiestroken in combinatie met drempels

Publicatie/rapport R-2001-6
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,cycle track
Dit onderzoek naar de effecten van rode fietssuggestiestroken in de gemeente Zoetermeer heeft een plaats gekregen in het bredere ‘Proefproject gegevensverzameling', onderdeel ‘fietssuggestiestroken... Lees meer

Verkeersonveiligheid door windhinder en flessenhalzen in autosnelwegen

Publicatie/rapport R-2001-5
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Kooi, Ir. R.M. van der
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer...
In 1999 heeft zich een ernstig ongeval voorgedaan op de N31 in de provincie Friesland, waarbij elkaar tegemoet rijdende voertuigen betrokken waren. De Raad voor de Transportveiligheid heeft een...... Lees meer