Er zijn 104 documenten gevonden.

Praktische rijopleiding voor bromfietsers lijkt effect te sorteren

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2001 : Goldenbeld, Dr. C. ; Houwing, S. ; Vries, F. de

Current knowledge on safety impacts of Collision Avoidance Systems (CAS)

Publicatie/artikel
isbn: 90-5931-019-15
Gepubliceerd: 2001 (Uitgeverij Lemma): Jagtman, H.M.; Marchau, V.A.W.J.; Heijer, T.

Measuring emotions in traffic

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2001 : Mesken, J.

Afwegingen inzake bestuurlijk en publiek draagvlak bij de besluitvorming op het terrein van verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-2001-13
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Vis, A.A.
Trefwoorden: Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Internationaal,decision process
In dit onderzoek stond de vraag centraal hoe beslissers bij besluitvorming over verkeersveiligheidsmaatregelen rekening houden met het (te verwachten) bestuurlijk en publiek draagvlak voor de... Lees... Lees meer

De rijvaardigheid en trainbaarheid van jonge verkeersdeelnemers

Publicatie/rapport R-2001-16
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch. ; Houwing, S.
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Educatie, Visie & beleid, Vervoerswijzen, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers,...
In dit rapport staan twee vragen centraal: a.In welke mate zijn (onervaren) weggebruikers in staat kennis en inzicht toe te passen in feitelijke verkeerssituaties en welke onderliggende perceptuele... Lees meer

Emoties bij vrachtautochauffeurs

Publicatie/rapport R-2001-14
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Levelt, Dr. P.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Handhaving, Technologie & ITS, Internationaal,driver
Vrachtautochauffeurs ervaren op de weg zowel de prettige als de onprettige kanten van hun werk. Het werk zelf wordt vaak prettig gevonden, maar de speciale maatregelen voor vrachtauto's worden soms... Lees meer

SWOVschrift 86

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-7021
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): SWOV

Onderzoek en kennisverspreiding 1999

Publicatie/rapport D-2000-18
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Brouwer (samenstelling), Dra. M.

Veiligheidsconsequenties van Intelligente Snelheidsadaptatie ISA

Publicatie/rapport R-2001-11
Gepubliceerd: 2001 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Trefwoorden: Infrastructuur, Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Technologie & ITS, Visie & beleid, Internationaal,speed limit
In Zweden en in Nederland lopen momenteel praktijkexperimenten met Intelligente Snelheidsadaptatie ISA. Een ISA-systeem in de auto bestaat uit een ‘Global Positioning System' (GPS) ter bepaling van... Lees meer