Er zijn 157 documenten gevonden.

Kennisoverdracht naar wegbeheerders

Publicatie/rapport R-95-62
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wijnolst, Drs. D.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,comprehension
Kennisoverdracht naar wegbeheerders In 1992 is een overzicht van snelheidsmaatregelen uitgebracht voor 80km/uur-wegen, ter ondersteuning van de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van... Lees meer

Kennisoverdracht op het gebied van snelheidsmaatregelen

Publicatie/rapport R-95-17
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wijnolst, Drs. D.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,comprehension
Een voorlopige behoeftenbepaling van kennis ten behoeve van het snelhedenbeleid

Kosten ten gevolge van verkeersongevallen

Publicatie/rapport R-95-27
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Flury, Ir. F.C
Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de kosten van de verkeersonveiligheid. Doel van dit onderzoek was het vaststellen van de totale kosten ten gevolge van verkeersongevallen in Nederland... Lees meer

Kosten van de verkeersonveiligheid in Nederland, 1993

Publicatie/rapport R-95-61
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Muizelaar, Drs. J. ; Mathijssen, M.P.M. ; Wesemann, Mr. P
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving, Internationaal...
In dit rapport heeft de SWOV de kosten ten gevolge van de verkeersonveiligheid voor het jaar 1993 in beeld gebracht. Het gebruikte model is in grote lijnen gelijk aan hetgeen het bureau McKinsey...... Lees meer

Kostenindicatie opheffing voorrang gemotoriseerd verkeer op niet-gemotoriseerd verkeer

Publicatie/rapport R-95-13
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Slop, Ir. M
In Europa heeft op kruispunten zonder voorrangsborden in beginsel verkeer van rechts voorrang. Alleen in Nederland geldt hierop de uitzondering dat motorvoertuigen, ook als ze van links komen,...... Lees meer

Kwaliteitsbeheer VIPORS 1994

Publicatie/rapport R-95-79
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Blokpoel, A. ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Handhaving, Educatie, Internationaal,data...
In deze notitie wordt het kwaliteitsbeheer van VIPORS 1994 beschreven (VIPORS = Verkeersongevallen in het Privé Ongevallen Registratie Systeem). De notitie is een separaat onderdeel van de... Lees... Lees meer

Locatie- en bewegingskenmerken van verkeersongevallen: naar een nieuwe registratievorm, deel 1

Publicatie/rapport R-95-25
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Blokpoel, A. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer, hoofdafdeling Basisgegevens (AVV/BG) is eind 1993 begonnen met een projectenprogramma dat tot doel heeft een (ver)nieuw(d)e verkeersongevallenregistratie te...... Lees meer

Locatie- en bewegingskenmerken van verkeersongevallen: naar een nieuwe registratievorm, deel 2

Publicatie/rapport R-95-26
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Lindeijer, Drs. J.E. ; Janssen, Ir. S.T.M.C
De Adviesdienst Verkeer en Vervoer, hoofdafdeling Basisgegevens (AVV/BG) is eind 1993 begonnen met een projectenprogramma dat tot doel heeft een (ver)nieuw(d)e verkeersongevallenregistratie te...... Lees meer

Meerjarenplan van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland en de Vervoerregio Zeeland

Publicatie/rapport R-95-39
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Wittink, Drs. R.D
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Educatie,traffic
In aansluiting op de analyse van de verkeersonveiligheid in de provincie Zeeland die de SWOV heeft uitgevoerd (rapport R-95-38), wordt in dit rapport een strategie opgesteld om de hierin aangegeven... Lees meer

Mogelijkheden tot verbreding van het draagvlak voor de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-95-12
Gepubliceerd: 1995 (SWOV): Vis, A.A
Van een succesvolle intensivering van het verkeersveiligheidsbeleid kan pas sprake zijn bij verbreding en verbetering van het (maatschappelijk) draagvlak bij alle actoren. Dit betekent dat zowel op... Lees meer