Er zijn 151 documenten gevonden.

Proceedings van Workshop Letselpreventie 'Op de goede afloop', gehouden op 13 juni 1990 te Delft

Publicatie/rapport R-91-15
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Wegman, Ir. F.C. ; Kampen, Ir. L.T.B. van e.a

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1990

Publicatie/rapport R-91-2
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): SWOV

Rijden onder invloed in Amsterdam 1990-1991: Evaluatie van de Amsterdam alcoholcampagne 1990-1991

Publicatie/rapport R-91-27
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Mathijssen, M.P.M