Er zijn 151 documenten gevonden.

De categorie-indeling van wegen binnen de bebouwde kom: Een neerslag van overwegingen binnen de C.R.O.W.-werkgroep

Publicatie/rapport R-91-44
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C. red

De invloed van kortere remtijden op de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-91-21
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van ; Schoon, Ing. C.C

De veiligheid van oudere verkeersdeelnemers

Publicatie/rapport R-91-77
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J.

De veiligheid van stalen en betonnen geleideconstructies bij aanrijdingen bekeken

Publicatie/rapport R-91-40
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Heijer, Ir. T. ; Schoon, Ing. C.C

Een haalbaarheidsstudie naar mogelijkheden voor (epidemiologisch) onderzoek naar de (verkeers)veilig

Publicatie/rapport R-91-47
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Vis, A.A. ; Twisk, Drs. D.A.M