Er zijn 151 documenten gevonden.

Beknopte literatuurstudie inzake categorie-indeling voor wegen

Publicatie/rapport R-91-43
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Dijkstra, Ir. A. ; Twisk, Drs. D.A.M

Bus op vluchtstrook

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Minnen, J. van (SWOV); Dommerholt, W. (BGC)

Categorisering van wegen en gewenste rijsnelheden

Publicatie/rapport R-91-83
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C. ; Roszbach, Drs. R. ; Noordzij, Drs. P.C. ; Wesemann, Mr. P

Categorisering van wegen: Deel 2: Psycho-ergonomische gezichtspunten

Publicatie/rapport R-91-53
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M.

De analyse van ontwikkelingen in de verkeersonveiligheid

Publicatie/rapport R-91-17
Gepubliceerd: 1991 (SWOV): Roszbach, Drs. R