Er zijn 93 documenten gevonden.

Trautenfels-studie : diagnose van de verkeersonveiligheid met behulp van de Nederlandse conflictobservatietechniek DOCTOR.

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1985 (Instituut voor Zintuigfysiologie): Horst, A.R.A. van der & Kraay, J.H.
Under auspices of the ICTCT (International Committee on Traffic Conflicts Techniques) an international calibration study was conducted at a signalized rural intersection at Trautenfels, Austria. At...

Van woonerf naar erf : voorstelling voor aanpassing van de woonerfwetgeving.

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 1985 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid DVV): Werkgroep Erven (Kraay, J.H., e.a.)
In 1976 the ""woonerf"" idea was embedded in the Netherlands Road Traffic and Seven years later it was thought to be desirable to have the ""woonerf"" regulation and its application assessed. A...

Veilig verkeren in stadswijken

Publicatie/rapport R-85-7
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C.; Kraay, drs. J.H. ; Mathijssen, M.P.M

Veiligheidscriteria voor verkeersvoorzieningen II

Publicatie/rapport R-85-65
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Janssen, Ir. S.T.M.C

Visuele en verlichtingskundige aspecten van de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-85-60
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Schreuder, Dr. Ir. D.A

Windhinder voor het wegverkeer op de stormvloedkering Oosterschelde

Publicatie/rapport R-85-47
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Wouters, Drs. P.I.J