Er zijn 93 documenten gevonden.

Dynamische systeembenadering van de verkeersonveiligheid

Publicatie/rapport R-85-57
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Asmussen, Prof. ir. E. ; Kranenburg, A

Een systeem voor classificatie van korte tunnels

Publicatie/rapport R-85-59
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Schreuder, Dr. Ir. D.A ; Fournier, Ing. P. , Directie Sluizen en Stuwen

Evaluatie van de 30 km/uur-maatregel

Publicatie/rapport R-85-30
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Kraay, Drs. J.H. SWOV ; Winden, Ing. A. van DVV

Fietsvoorzieningen op weggedeelten binnen de bebouwde kom II

Publicatie/rapport R-85-46
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Welleman, Ir. A.G. ; Dijkstra, Ir. A

Fundamentele overwegingen omtrent visuele en verlichtingskundige aspecten van de verkeersveiligheid

Publicatie/rapport R-85-61
Gepubliceerd: 1985 (SWOV): Schreuder, Dr. Ir. D.A