Er zijn 5424 documenten gevonden.

Social environment versus cycling competency predicting risk-taking in 11- to 13-year-old cyclists in the Netherlands

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2019 : Twisk, D.; Vlakveld, W.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,
Objectives From age 12 onwards, cycling injuries begin rising in The Netherlands. A known contributing factor is younger children’s underdeveloped competency to deal with complex and hazardous...

Determinants of take-over time from automated driving: A meta-analysis of 129 studies

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2019 : Zhang, B.; Winter, J. de; Varotto, S.; Happee, R.; Martens, M.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
An important question in automated driving research is how quickly drivers take over control of the vehicle in response to a critical event or a take-over request. Although a large number of studies...

Financiële verantwoording 2018

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2018 net als 2017 afgesloten met een negatief operationeel resultaat, dat voor 2018 uitkomt op € 138K... Lees meer

Wetenschappelijke Adviesraad (WAR)

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen...... Lees meer

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Veiligheidseffecten van rijtaakondersteunende systemen

Publicatie/rapport R-2019-14
Gepubliceerd: 2019 (SWOV): Vlakveld, W.P.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Risico's, Technologie & ITS,
Dit overzicht is door SWOV opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, als bijlage bij het convenant van de ‘ADAS Alliantie’, ondertekend op 3 juni 2019. De ... Lees... Lees meer

Per saldo meer veiligheid door ADAS in auto’s

Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Technologie & ITS, Mens, gedrag & verkeer,
Per saldo mag van auto’s uitgerust met ADAS een gunstig effect op de verkeersveiligheid worden verwacht. Hoe groot die veiligheidswinst uiteindelijk zal zijn, is sterk afhankelijk van hoe...

Jaarverslag 2018

In 2018 werd de tweede actualisatie van de systeemaanpak Duurzaam Veilig Wegverkeer – DV3 – waar afgelopen jaren hard aan is gewerkt, afgerond en gepubliceerd. Ook heeft SWOV haar inbreng geleverd in... Lees meer

Onderzoek

SWOV-onderzoek heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Zo hopen we met onderzoek naar bijvoorbeeld veilige wegbermen, een analyse van de verkeersveiligheid in het voorgaande jaar of het... Lees meer

Samenwerking

Onderzoek is samenspel: SWOV zoekt verbinding door aan te sluiten op de belangen van actoren en door te kiezen voor maatschappelijke onderzoeksthema’s. Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt...... Lees meer