Er zijn 6 documenten gevonden.

Alcoholgebruik van automobilisten in Zeeland, juli 2003-juni 2004

Publicatie/rapport R-2004-13
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Houwing, Drs. S.; Mathijssen, M.P.M.
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,drunkenness
In juli 2003 is in Zeeland een provinciaal alcoholmeetnet operationeel geworden, waarmee ontwikkelingen in het alcoholgebruik van automobilisten in kaart kunnen worden gebracht. Het meetnet is zo...... Lees meer

Results of the Dutch second phase

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (CIECA, International Commission of Driver Testing Authoroties): Craen, S. de; Vissers, J.A.M.M.; Houtenbos, M.; Twisk, D.

Veilige en geloofwaardige snelheidslimieten

Publicatie/rapport R-2004-12
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van; Wegman, ir. F.C.M.; Roszbach, drs. R.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Handhaving, Vervoerswijzen, Internationaal,speed
In haar eerdere publicatie Veilig, wat heet veilig heeft de SWOV snelheidsbeheersing benoemd als een van de vijf hoofdlijnen van een beleid dat erop gericht is een wezenlijke daling in het aantal...... Lees meer

Kosten-batenanalyse van maatregelen voor vrachtauto’s en bedrijven

Publicatie/rapport R-2004-11
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Langeveld, Ir. P.M.M.; Schoon, ing. C.C.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Mens, gedrag & verkeer, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Handhaving, Educatie, Internationaal,cost benefit...
In dit rapport zijn kosten-batenanalyses uitgevoerd van veiligheidsmaatregelen voor bedrijven met een goederentransportfunctie. Het betreffen hier maatregelen die eerder door de SWOV zijn onderzocht... Lees meer

Preliminary route choice analysis for a sustainably-safe traffic and transport system

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (Association for European Transport, AET): Morsink, P.; Dijkstra, A.; Wismans, L.

Research Activities 26

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-703X
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): SWOV