Er zijn 18 documenten gevonden.

Testing the safety level of a road network

Publicatie/rapport D-2003-15
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Dijkstra, Atze
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Internationaal,safety
The safest roads in a road network are motorways and local streets with traffic calming. Most of the accidents occur on the other roads, which form the larger part of the network. So for safety...

Werken aan maximaal effect

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2004 (ANWB/SWOV): ANWB; SWOV (red.)

De effecten van verkeerseducatie; Grootschalige evaluatie van educatieprojecten

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (ANWB/SWOV): Twisk, D.A.M.
De SWOV heeft in het onderzoeksprogramma 2003-2006 een onderzoek opgenomen naar de effectiviteit van verkeerseducatie. Dit onderzoek, met de titel ‘effectiviteit van verkeerseducatie’, bestaat uit... Lees meer

Politiek draagvlak voor ISA; Brede interesse voor de maatregel, maar ook duidelijke reserves

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (ANWB/SWOV): Goldenbeld, C.
De SWOV heeft het politieke draagvlak voor de ISA-maatregel onderzocht op basis van een interviewstudie onder vertegenwoordigers van politieke partijen (kamerleden/partijwoordvoerders). Ondanks brede... Lees meer

Verkeersveiligheidsverkenner toont verkeersrisico op locatie; De verbeterde Verkeersveiligheidsverkenner in Haaglanden gedemonstreerd

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (ANWB/SWOV): Janssen, S.T.M.C.
De Verkeersveiligheidsverkenner, in 2001 door de SWOV ontwikkeld, wordt in een verbeterde versie gedemonstreerd aan de hand van een voorbeeld in het Stadsgewest Haaglanden. De Verkenner berekent hier... Lees meer

Wegen beter herkenbaar; Essentiële kenmerken voor de herkenbaarheid van duurzaam veilige wegen

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2004 (ANWB/SWOV): Vliet, P. van; Davidse, R.J.
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat het voor de weggebruiker in Nederland niet altijd even duidelijk is op wat voor categorie weg hij rijdt en welk bijbehorend (snelheids)gedrag daar van hem...... Lees meer

Politiek draagvlak voor Intelligente Snelheidsaanpassing - ISA

Publicatie/rapport R-2004-5
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,intelligent transport system
Intelligente Snelheidsaanpassing (ISA) wordt door veel verkeersveiligheidsexperts beschouwd als een krachtig instrument om veilige rijsnelheden en grotere verkeersveiligheid te bereiken. ISA houdt... Lees meer

Het ledig gewicht van motorvoertuigen

Publicatie/rapport R-2003-35
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Handhaving...
Voertuigmassa of (ledig) voertuiggewicht speelt een belangrijke rol bij het verloop - en vooral de afloop - van botsingen. Simpel gezegd is de kans op letsel bij de inzittenden kleiner naarmate het... Lees meer

Evaluatie van de regionale verkeershandhavingsplannen

Publicatie/rapport R-2004-4
Gepubliceerd: 2004 (SWOV): Mathijssen, M.P.M.; Craen, drs. S. de
Trefwoorden: Visie & beleid, Handhaving, Mens, gedrag & verkeer, Risico's, Infrastructuur, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Verkeersveiligheid in cijfers, Internationaal,region
In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV heeft de SWOV... Lees meer