Er zijn 15 documenten gevonden.

Aandachtsgebieden en prioriteiten van beheersing van de verkeersonveiligheid (VV2); 1a. Beleid en onderzoek; 1b. Het bepalen van aandachtsgebieden; 2. Opdracht en werkgroepen.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO): Wegman, F.C.M.

Hoe onveilig is het voor kinderen op straat?

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Spruyt, Van Mantgem & De Does): Wesemann, Mr. P.

Probleem analyse van verkeersonveiligheidsaandachtsgebieden ten behoeve van (onderzoek en) beheersing (VV3); 1. Indicatoren probleemsituaties; 2. Opdracht werkgroepen.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO): Asmussen, E.

Question IV: Roads in urban areas

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (PIARC): Janssen, S.T.M.C. e.a.

Route-information systems.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Delft University Press): Oei, H.-l.

Samenhangend verkeersveiligheidsbeleid en maatregelen (VV6); 1a. Algemene kennis bouwstenen III; 2. Opdracht werkgroepen.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO): Asmussen, E.

Systeem voor classificatie van wegdekken op reflectie-eigenschappen.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 : Schreuder, D.A. (voorzitter SCW-werkgroep E2)

The signalling functions of road markings.

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 1983 (Laboratoire Central des Ponts et Chaussées): Schreuder, D.A.