Er zijn 218 documenten gevonden.

Samenwerking

Een groot deel van het SWOV-onderzoek wordt gedaan in opdracht van het ministerie van IenW. De laatste jaren wordt het onderzoek voor andere opdrachtgevers steeds belangrijker en neemt aanzienlijk... Lees meer

Feiten en cijfers

SWOV-kennis is openbaar en wordt gedeeld met iedereen die onze kennis beroepsmatig kan gebruiken. De SWOV-website neemt bij de kennisverspreiding een steeds belangrijker plaats in. Feiten &...... Lees meer

Internationaal

Naast het verrichten van onderzoek voor Nederlandse opdrachtgevers, is SWOV ook internationaal actief. Vaak is dit samen met Europese partners in EU-projecten op het gebied van verkeersveiligheid... Lees meer

Bijzondere gebeurtenissen

Sinds een aantal jaren organiseert SWOV themabijeenkomsten voor betrokkenen en geïnteresseerden over een actueel of belangrijk onderwerp: de zogeheten Kenniscafés. In 2017 vonden twee van deze...... Lees meer

Organisatie en personeel

Dr. Peter van der Knaap is sinds 1 juni 2013 directeur-bestuurder SWOV. Samen met de Raad van Toezicht (RvT) is hij verantwoordelijk voor de strategie en positie van SWOV en zorgt voor een solide...... Lees meer

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bepaalt de SWOV-strategie en stelt daarnaast de volgende zaken vast: begrotingen, financiële verslagen, aanvragen tot verlening van de doelsubsidie, financieel... Lees meer

Programma adviesraad

De Programma Adviesraad (PAR) bestaat uit vertegenwoordigers van partijen die belang hebben bij de resultaten van het SWOV-onderzoek: de rijksoverheid, de provinciale en lokale overheid, particuliere... Lees meer

Wetenschappelijke adviesraad

De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) van SWOV heeft als taak het bestuur en de directie van SWOV te adviseren en zo de onderzoekskwaliteit te bevorderen. De leden van de WAR vertegenwoordigen...... Lees meer

Financiële verantwoording 2017

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 65.951. De afgelopen paar jaren zijn de positieve...... Lees meer