Er zijn 218 documenten gevonden.

Veiligheid van weginfrastructuur beoordelen met aselecte steekproef van wegkenmerken

Met bijlagen:
Met informatie over weggedeelten die met een aselecte steekproef worden verzameld, kan de veiligheid van de infrastructuur worden bepaald.

Verschenen: rapport Risicofactoren op 50 km/uur-kruispunten geregeld met verkeerslichten

Met bijlagen:
Een methodische verdieping en een verdere verkenning van de kwantificering van de safety performance indicator (SPI) roodlichtnegatie.

Verschenen: rapport Zelfrijdende voertuigen – Wat betekent dat voor fietsers en voetgangers?

Met bijlagen:
Kennishiaten over de interactie tussen zelfrijdende voertuigen, fietsers en voetgangers.

Risicofactoren op 50km/uur-kruispunten met verkeerslichten

Publicatie/rapport R-2017-21
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Aarts, L.T.; Loenis, B.; Korving, H.; Guiking, C.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer,Risk; risk assessment; urban area; cross roads; red light; negligence; traffic signal; traffic control; information documentation;...
In 2016 deed SWOV onderzoek naar risicofactoren in het verkeer, ook wel bekend als Safety Performance Indicators (SPI’s) die als indicatie  voor verkeersonveiligheid kunnen dienen. Beleidsmakers...... Lees meer

Screening kenmerken weginfrastructuur

Publicatie/rapport R-2017-26
Gepubliceerd: 2017 (SWOV): Wijlhuizen, G.J.; Commandeur, J.J.F.; Smit, D.
Trefwoorden: Infrastructuur, Visie & beleid,Traffic; safety; road network; data acquisition; database; method; properties; sampling; Netherlands; SWOV
De afgelopen jaren heeft SWOV verschillende instrumenten ontwikkeld voor het beoordelen van de veiligheid van weginfrastructuur, zoals ProMeV, het Safe Cycling Network (CycleRAP) en de Netwerk Safety... Lees meer

Erik Asmussen: een leven voor de verkeersveiligheid

Trefwoorden: Visie & beleid,
Erik Asmussen geldt als de grondlegger van het wetenschappelijk onderzoek naar verkeersveiligheid in Nederland en daarmee heeft hij de basis gelegd voor 'Duurzaam Veilig Wegverkeer(externe link)'.

Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek

Benieuwd naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van fietsveiligheidsonderzoek? Of naar hoe wetenschappelijk onderzoek kan (of zou moeten) leiden tot beleid? Of hoe studenten... Lees meer

Under-reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 international survey: Cross-country comparisons and associated factors

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2018 : Shinar, D.; Valero-Mora, P.; Strijp-Houtenbos, M. van; Haworth, N.; Schramm, A.; De Bruyne, G.; Cavallo, V.; Chliaoutakis, J.; Dias, J.; Ferraro, O.E.; Fyhri, A.; Hursa Sajatovic, A.; Kuklane, K.; Ledesma, R.; Mascarell, O.; Morandi, A.; Musero, M.; Otte
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Internationaal,
Police crash reports are often the main source for official data in many countries. However, with the exception of fatal crashes, crashes are often underreported in a biased manner. Consequently, the...