Er zijn 3 documenten gevonden.

Identification of road user related risk factors

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2016 (European Commission): Talbot, R.; Aigner-Breuss, E.; Kaiser, S.; Alfonsi, R.; Braun, E.; Eichhorn, A.; Etienne, V.; Filtness, A.; Gabaude, C.; Goldenbeld, C.; Hay, M.; Jänsch, M.; Leblud, J.; Leskovšek, B.; ....; Van Schagen, I.; et al.
Safety CaUsation, Benefits and Efficiency (SafetyCube) is a European Commission supported Horizon 2020 project with the objective of developing an innovative road safety Decision Support System (DSS...

Identification and safety effects of road user related measures

Publicatie/rapport
Gepubliceerd: 2017 (European Commission): Theofilatos, A.; Aigner-Breuss, E.; Kaiser, S.; Alfonsi, R.; Braun, E.; Eichhorn, A.; Pilgerstorfer, M.; Alfonsi, R.; Hay, M.; Etienne, V.; Paire-Ficout, L.; Goldenbeld, C.; Schagen, I. van; et al.
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Internationaal,
Safety CaUsation, Benefits and Efficiency (SafetyCube) is a European Commission supported Horizon 2020 project with the objective of developing an innovative road safety Decision Support System (DSS...

Op weg naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland

Publicatie/rapport R-2018-2
Gepubliceerd: 2018 (SWOV): Aarts, L.T.; Boele, M.J.
Trefwoorden: Visie & beleid, Handhaving, Educatie,Accident prevention; measurement; evaluation (assessment); traffic; safety; continuous; surveillance; education; accident; accident rate; road user; region;...
Gezamenlijk streven naar nul vermijdbare verkeersslachtoffers – dat is de belangrijkste ambitie geformuleerd in het Meerjarenprogramma verkeers­veilig­heid 2017-2020 van het Regionaal... Lees meer