Er zijn 56 documenten gevonden.

Verkeersveiligheidskaart van de Hoeksche Waard

Publicatie/rapport R-97-14
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Sluis, Ir. J. van der ; Braimaister, Dr.Ir. L
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Internationaal,map
In dit rapport worden twee overzichten gegeven van de verkeers(on)veiligheid in de Hoeksche Waard: het aantal letselongevallen per wegvak/kruispunt over de periode 1992 t/m 1995, en het aantal...... Lees meer

Verkeersveiligheidsrapportage: een prototype voor de provincie Utrecht

Publicatie/rapport R-97-11
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Davidse, Drs. R.J
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Handhaving, Internationaal, Vervoerswijzen, Infrastructuur, Technologie & ITS,safety
In de jaren negentig is het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de provincie Utrecht geleidelijk aan afgenomen. Waren er in 1985 nog 91 verkeersdoden in Utrecht, in 1995 was dat aantal gedaald... Lees meer

Video-evaluatie 'fietsstraat' Utrecht

Publicatie/rapport R-97-28
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch.; Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Technologie & ITS, Handhaving, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer...
In het kader van een experiment zijn in 1996 in Burgemeester Reigerstraat te Utrecht enkele fysieke aanpassingen aangebracht, waaronder een versmalling voor de rijbaan voor het auto- en fietsverkeer... Lees meer

Voorbeeld van bedrijfseconomische kosten/baten van schadepreventiemaatregelen

Publicatie/rapport R-97-42
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Rietveld, Prof. Dr. P. (Vakgroep Ruimtelijke Econimie van de Vrije Universiteit Amsterdam); Lindeijer, Drs. J.E.; Rienstra , Drs. S.A
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Visie & beleid, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Personenauto, Vracht- en bestelverkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Educatie,...
In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer heeft de SWOV een onderzoek gedaan naar kansrijke schadepreventiemaatregelen bij bedrijven met een transportfunctie van goederen langs de weg. Het... Lees meer

Voorwaarden invoering 30 km/uur binnen de bebouwde kom

Publicatie/rapport R-97-21
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Minnen, J. van
Trefwoorden: Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Visie & beleid, Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Technologie & ITS, Internationaal,speed limit
In deze studie is nagegaan welke eisen minimaal aan de inrichting van 30km/uur-gebieden gesteld zouden moeten worden. De nadruk werd op de minimumeisen gelegd met het oog op algemene invoering op...... Lees meer

Registratiegraad van in ziekenhuizen opgenomen verkeersslachtoffers

Publicatie/rapport R-97-15
Gepubliceerd: 1997 (SWOV): Polak, Dr. P.H
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie, Internationaal,data bank
De aanleiding voor dit onderzoek naar de registratiegraad van verkeersslachtoffers die in een ziekenhuis zijn opgenomen (de doelpopulatie), is dat bekend is dat de politie niet alle... Lees meer