Er zijn 36 documenten gevonden.

The Dutch policy for sustainable road safety

Publicatie/rapport D-98-7
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Koornstra, Drs. M.J.
Trefwoorden: Internationaal, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Educatie,netherlands
This report elaborates on the infrastructural influence on road safety and describes its integration with the behavioural and technological aspects

The effect of enforcement on speed behaviour

Publicatie/rapport D-98-8
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Oei, Ir. H.L.
Trefwoorden: Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Technologie & ITS, Visie & beleid, Educatie, Internationaal,speed
The objective of this literature study is to give an overview of research on speed enforcement and its effect on speed behaviour and safety. This study will be used to find new strategies and tactics...

Verkeersonveiligheid van jonge autobestuurders in de periode 1985-1994

Publicatie/rapport R-98-18
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie, Vervoerswijzen, Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Visie & beleid, Internationaal,adolescent
Indeze studie is nagegaan hoe de verkeersonveiligheid van jonge automobilisten zich heeft ontwikkeld in de periode 1985-1994. Ontwikkelingen in risico Jonge bestuurders vormen in 1994 nog steeds... Lees meer

Verkeerstoezicht in Friesland 1998-2001: try-out meet- en evaluatie-programma

Publicatie/rapport R-98-26
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Goldenbeld, Dr. Ch
Trefwoorden: Handhaving, Risico's, Infrastructuur, Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Technologie & ITS, Educatie, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,enforcement (...
In februari 1998 is in Friesland een ambitieus verkeerstoezichtproject van start gegaan. Het project behelst een intensivering van de snelheidscontroles op de provinciale wegen in Friesland; tevens... Lees meer

Verkeersveiligheidsaudits in Nederland

Publicatie/rapport R-98-8
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Schagen, Drs. I.N.L.G. van
Trefwoorden: Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Technologie & ITS, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Vervoerswijzen, Handhaving, Educatie, Internationaal,safety
Een van de (flankerende) maatregelen in het Startprogramma Duurzaam Veilig is de ontwikkeling van een verkeersveiligheidsaudit: een geformaliseerde, gestandaardiseerde procedure om in de... Lees meer

Vervolgonderzoek ongevallen met motorrijders

Publicatie/rapport R-98-22
Gepubliceerd: 1998 (SWOV): Vis, A.A
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Vervoerswijzen, Risico's, Educatie, Handhaving, Infrastructuur, Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid, Internationaal,motorcyclist
In 1995 heeft de SWOV een onderzoek uitgevoerd naar ongevallen met motorrijders. Het doel van deze studie was om door combinatie van bestaande gegevens en diepte-onderzoek van een kleine 1.000...... Lees meer