Er zijn 24 documenten gevonden.

Ernstig verkeersgewonden 2014

Publicatie/rapport R-2015-18
Gepubliceerd: 2015 (SWOV): Bos, N.M.; Houwing, S.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Visie & beleid,accident
Het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG) is een belangrijke indicator voor de verkeersonveiligheid. Een EVG wordt in Nederland sinds 2010 als volgt gedefinieerd: Een ernstig verkeersgewonde is een... Lees meer

Onderzoek in 2016

In 2016 is het onderzoek gekoppeld aan drie voor verkeersveiligheid relevante (maatschappelijke) trends: ontwikkelingen die onze aandacht vragen voor een veilig verkeer van morgen. Deze trends zijn... Lees meer

Effecten van vergrijzing op verkeersgedrag en mobiliteit

Publicatie/rapport R-2015-16
Gepubliceerd: 2015 (SWOV): Goldenbeld, Ch.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Overige vervoerswijzen, Risico's, Mens, gedrag & verkeer,ouderen
De bevolking in Europa en Nederland vergrijst doordat mensen gemiddeld steeds ouder worden en het aantal geboorten afneemt. Deze literatuurstudie gaat in op de vraag wat deze megatrend kan betekenen... Lees meer

De verkeersveiligheid in 2020 en 2030

Publicatie/rapport R-2015-17
Gepubliceerd: 2015 (SWOV): Weijermars, W.; Stipdonk, H.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,Forecast; calculation; accident rate; accident prevention; increase; decrease; traffic; safety; fatality;...
In 2020 vallen er naar verwachting tussen de 500 en 510 verkeersdoden bij het huidige en voorgenomen verkeersveiligheidsbeleid. Het verwachte aantal slachtoffers is daarmee ongeveer gelijk aan de...... Lees meer

Cijfers in beeld

Met bijlagen: Afbeeldingen.
Verkeersdoden ^ Verkeersdoden (werkelijke aantal) in Nederland sinds 2006, naar vervoerswijze. Bron: CBS Statline.     ^ Verkeersdoden naar vervoerswijze en leeftijd, voor mannen en vrouwen, 2014... Lees meer

SWOV-prognose verkeersveiligheid in 2020 en 2030

Met bijlagen: Afbeeldingen.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Overige vervoerswijzen, Risico's, Visie & beleid,
SWOV heeft haar prognose voor de verkeersveiligheid in 2020 en 2030 gepubliceerd en aan de minister van Infrastructur en Milieu aangeboden. In de aanbiedingsbrief wordt ook het geschatte... Lees meer

Procedure en criteria voor de veiligheid van praktijkproeven op de openbare weg met (deels) zelfrijdende voertuigen

Publicatie/rapport R-2015-15A
Gepubliceerd: 2015 (SWOV): Boele, M.J.; Duivenvoorden, C.W.A.E.; Hoekstra, A.T.G.; Craen, S. de
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Risico's, Infrastructuur, Technologie & ITS, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,behaviour
Er komen steeds meer systemen in voertuigen die (delen van) de rijtaak overnemen. In de meest verregaande vorm zal dit uiteindelijk leiden tot de volledig zelfstandig rijdende auto. De rol van de...... Lees meer

Doorontwikkeling van kennis voor proactieve praktijkinstrumenten

Projectnr: S16.08-b | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2016, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Risico's, Visie & beleid,instrument
De beschikbare proactieve praktijkinstrumenten zoals ProMeV zijn op dit moment gebaseerd op de theoretische principes van (onder andere) Duurzaam Veilig. Bij gebruikers van deze instrumenten bestaat... Lees meer

Monitoring veiligheidskwaliteit weg- en fietsinfrastructuur

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Aarts, L.T.; Wijlhuizen, G.J.; Dijkstra, A.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Infrastructuur, Visie & beleid,
Op initiatief van de het ROF, het ROVZ, het ROVG en de provincie Utrecht heeft SWOV een proef uitgevoerd om risicofactoren in het verkeer (SPI’s) te monitoren. Dit artikel beschrijft de ervaringen... Lees meer

SPI's in kaart: Monitoring van rijsnelheden

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2015 : Aarts, L.T.; Bijleveld, F.D.; Stipdonk, H.L.
Trefwoorden: Verkeersveiligheid in cijfers, Risico's, Visie & beleid,
Op initiatief van de het ROF, het ROVZ, het ROVG en de provincie Utrecht heeft SWOV verkend hoe risicofactoren in het verkeer (SPI’s) gemonitord kunnen worden. Dit artikel gaat in op monitoring van... Lees meer