Er zijn 8 documenten gevonden.

Rijopleiding en -examen

08 mrt 2019
Trefwoorden: Educatie,
In Nederland moet je een theorie- en praktijkexamen afleggen voor het behalen van het rijbewijs B, het rijbewijs voor het besturen van een personenauto. Rijlessen nemen is niet verplicht, maar zonder... Lees meer

Verkeerseducatie

01 dec 2017
Trefwoorden: Educatie,verkeersles
Onder verkeerseducatie verstaan we elke vorm van formeel of informeel onderwijs dat zich richt op het aanleren en verbeteren van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die noodzakelijk zijn voor... Lees meer

Voorlichting

23 nov 2017
Trefwoorden: Educatie,
Enkel voorlichting geven over verkeersveiligheid lijkt weinig effectief. Voorlichtingscampagnes hebben vooral invloed op gedrag als het gecombineerd wordt met politietoezicht en belonings- of andere... Lees meer

Sociale aanpak 30km/uur-gebieden

Projectnr: E17.10 | Status: Lopend, Begindatum: 23 jun 2017, Einddatum: 30 jun 2018
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Voetganger, Fiets, Gemotoriseerde tweewieler, Risico's, Infrastructuur, Visie & beleid, Mens, gedrag & verkeer, Handhaving, Educatie,verblijfsgebied
CROW, VVN, SWOV en 5 gemeenten onderzoeken of participatieve buurtacties een bijdrage kunnen leveren aan een betere naleving van de snelheid in 30km/uur-zones. SWOV voert een voor- en nameting uit...

Gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets

Projectnr: S17.10-c | Status: Lopend, Begindatum: 01 jan 2017, Einddatum: 31 dec 2017
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Fiets, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,
Deze studie onderzoekt welke trainingsmethoden geschikt zouden zijn voor een gevaarherkenningstraining voor fietsers op een elektrische fiets. Hierbij worden prototypische scenario’s gebruikt die...... Lees meer

Interpolis Auto Experiment

Projectnr: E15.20 | Status: Afgerond, Begindatum: , Einddatum:
Met bijlagen:
Trefwoorden: Vervoerswijzen, Personenauto, Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,jonge bestuurders
In 2015 heeft SWOV in opdracht van verzekeraar Achmea een voortgezette rijopleiding voor beginnende automobilisten en twee virtuele varianten daarvan geëvalueerd in het Interpolis Auto Experiment... Lees meer

Evaluatie fietshelmcampagne ‘Coole kop, Helm op!’ in de Provincie Zeeland

Projectnr: S16.11-b | Status: Afgerond, Begindatum: 01 sep 2010, Einddatum: 01 dec 2016
Met bijlagen:
Trefwoorden: Risico's, Mens, gedrag & verkeer, Educatie,fiets
Om de verkeersveiligheid van jonge fietsende kinderen in Zeeland te vergroten, heeft de Provincie Zeeland de fietshelmcampagne ‘Coole kop, Helm op!’ ontwikkeld. Onderzoeksopdracht Het evalueren van... Lees meer

Naar de nieuwe school: educatieve interventies in overgangsperioden

Projectnr: S16.09 | Status: Afgerond, Begindatum: 01 jul 2015, Einddatum: 31 dec 2016
Trefwoorden: Mens, gedrag & verkeer, Educatie,hoofdletsel
Dit project onderzoekt inhoud en effect van twee interventies gericht op kinderen en pubers bij de overgang naar basisschool en naar middelbare school. Juist bij de overgangen bestaat vaak een grote... Lees meer