Er zijn 44 documenten gevonden.

Vergroot de veiligheidswinst van verkeershandhaving

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 (ANWB/SWOV): Popkema, M.; Goldenbeld, Ch.; Wildervanck, C.

VVR-GIS: instrument voor kosteneffectief verkeersveiligheidsbeleid in de regio

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 (ANWB/SWOV): Wijnen, W.; Reurings, M.; Vis, M.

The effect of ISA in relation to speed limit credibility

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 (HUMANIST c/o INRETS): Nes, N. van; Schagen, I. van

De invloed van het weer op korte ritten in Nederland

Publicatie/artikel
Gepubliceerd: 2008 : Berkum, E. van; Hagens, A.; Weijermars, W.A.M.

Research Activities 37

Publicatie/tijdschrift
issn: 1380-703X
Gepubliceerd: 2008 (SWOV): SWOV