Publicatie

Vluchtstrook als rijstrook

Implicaties voor de verkeersveiligheid

Auteur(s)

Wegman, Ir. F.C.M.

Jaar

1995

Downloaden

Deze notitie gaat in op de vraag of vluchtstroken, onder bepaalde omstandigheden en op bepaalde tijden, zonder negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid gebruikt kunnen worden als rijstrook

Print this page