Publicatie

Verlenging van de geldigheidsduur van rijbewijzen

Een beschouwing over de effecten op de verkeersveiligheid. Consult aan de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Auteur(s)

Colk, Drs. H. van der ; Wesemann, Mr. P

Jaar

1981
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-81-13

Pagina's

40

Gepubliceerd door

SWOV, Voorburg