Publicatie

Verkeersveiligheidsbeleid als uitwedstrijd: een nieuwe sturingsvisie voor Duurzaam Veilig

Auteur(s)

Bax, C.A.; Jong, W.M. de; Koppenjan, F.J.M.

Jaar

2006

Downloaden

De verkeersveiligheidsvisie Duurzaam Veilig is toe aan een nieuwe impuls. De implementatiecontext heeft steeds meer het karakter gekregen van een gedecentraliseerd en intersectoraal netwerk dan van een hiërarchische, sectorale setting. Dit heeft consequenties voor de uitvoeringsstrategie. Eerder werd de uitvoering van Duurzaam Veilig als een rationele programmeringsopgave beschouwd. Een benadering waarbij uitvoering als een afstemmingsproces tussen wederzijds afhankelijke actoren wordt opgevat, sluit echter beter aan bij de uitdagingen waarvoor Duurzaam Veilig staat.

Print this page
artikel

Verschenen in

Bestuurswetenschappen

Jaargang (Nummer)

60 (6)

Pagina's

467-483