Publicatie

Time series analysis in road safety research using state space methods

Proefschrift Vrije Universiteit VU, Amsterdam

Auteur(s)

Bijleveld, Frits

Jaar

2008
Print this page
dissertatie

Serie

SWOV-Dissertatiereeks

Pagina's

207

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam

ISBN

978-90-73946-04-0