Publicatie

Time series analysis in road safety research using state space methods

Proefschrift Vrije Universiteit VU, Amsterdam

Auteur(s)

Bijleveld, Frits

Jaar

2008

Downloaden

PDF icon pdf (4.71 MB)
Print this page
dissertatie

Serie

SWOV-Dissertatiereeks

Pagina's

207

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam

ISBN

978-90-73946-04-0