Publicatie

Spontane naleving van richtlijnen voor infrastructuur

Auteur(s)

Giesen, M.; Bax, Ch.; Petegem, J.H. van

Jaar

2017

Veel zaken in het verkeer worden geregeld op basis van het verkeersrecht; wetten en wettelijke regelingen zoals de Wegenverkeerswet en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990. Voor de inrichting van de infrastructuur zijn overheden in Nederland echter vooral aangewezen op beleidsregels van kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur CROW. Hun publicaties over weginrichting variëren van het algemene Handboek Wegontwerp (CROW, 2012) tot meer specifieke publicaties zoals Seniorenproof wegontwerp (CROW, 2011) en de Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW, 2006, 2016). Deze beleidsregels zijn niet bindend voor overheden, hoewel zij afwijkingen van beleidsregels zullen moeten verantwoorden in eventuele rechtszaken (Oskam & Overes, 2015).

Print this page
artikel

Verschenen in

Verkeersrecht

Jaargang (Nummer)

2017 (2)

Pagina's

47-51

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag