Publicatie

Snelheidslimieten voor bussen

Veiligheidseffecten van een limietverhoging op autosnelwegen van 80 naar 100 km/uur

Auteur(s)

Roszbach, Drs. R.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (883.26 KB)

Dit rapport behelst een schatting van de veiligheidseffecten van een verhoging van de snelheidslimiet voor bussen op autosnelwegen, van 80km/uur naar 100 km/uur. In de gemaakte vergelijkingen is rekening gehouden met het feit dat in nabije toekomst de 100 km/uur-snelheidsbegrenzer volledig geïmplementeerd zal zijn. De analyse is verricht vanuit drie gezichtspunten: -effecten van de limietverhoging op het snelheidsgedrag; - effecten van snelheidstoename op frequentie en ernst van ongevallen; - mogelijkheden om negatieve effecten te compenseren. Geconcludeerd wordt dat een limietverhoging van 80 km/uur naar 100km/uur weinig of geen effect op het snelheidsgedrag van buschauffeurs zal hebben, dat met hogere snelheden van de bus zowel positieve als negatieve aspecten zijn verbonden en dat het mogelijk lijkt negatieve effecten te compenseren middels voertuigtechnische en veiligheidseisen. Aanbevolen wordt een eventuele limietverhoging niet algemeen voor bussen te doen gelden, maar te koppelen aan gespecificeerde voertuig- enveiligheidseisen

This report contains an estimate of the safety effects of raising the speed limit for buses on motorways from 80 km/h to 100 km/h. For comparison purposes, the nearby situation in which the 100 km/h speed limiter will be fully implemented, is taken into account. In this analysis three points of view are taken: -effects of raising the limit on speed behaviour; -effects of increased speeds on accidents and accident severity; - ways of compensating for increased injury risks. Conclusions are that speed effects of a limit raise from 80 km/h to 100km/h will be minor, that increased speeds will lead to partially positive and partially negative effects and that negative effects can be, tosome extent, compensated for by means of increased vehicle safety standards. It is recommended that a speed limit raise will not be applicable to all buses, but be accompanied with specified vehicle and safety requirements

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-94-32

Pagina's

25

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam