Publicatie

Slipproeven voor veiliger zijdelings botsen

Ook verschenen als

Unieke beproevingsinstallatie voor zijdelingse botsingen met auto's ontwikkeld. Ing. C.C. Schoon. R-77-20. 6 blz. f 7,50. SWOV.

Auteur(s)

Schoon, C.C.

Jaar

1977

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

PT-Aktueel

Pagina's

7-9