Publicatie

Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Wat is het en wat kun je ermee?

Auteur(s)

Aarts, L.

Jaar

2016

De laatste tijd zien we het steeds vaker in verkeersveiligheidsstukken opduiken: risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid. Dit artikel gaat nader in op wat dit precies inhoudt. Aan de hand van enkele concrete uitwerkingen uit binnen- en buitenland gaat het artikel in op wat (met name ook decentrale) beleidsmakers kunnen met een dergelijke aanpak in aanvulling op het huidige verkeersveiligheidsbeleid.

Print this page
artikel

Verschenen in

Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC, 21 april 2016, Den Bosch

Pagina's

12