Publicatie

Risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid in Groningen, Fryslân en Drenthe

Vergelijkende verkeersveiligheidsanalyse voor de noordelijke provincies

Auteur(s)

Goldenbeld, Ch.; Bos, N.M.; Eenink, R.G.

Jaar

2019

In verband met een storende fout wordt er gewerkt aan een nieuwe versie van deze publicatie.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2019-20

Pagina's

77

Gepubliceerd door

SWOV, Den Haag