Publicatie

Rapporten, publikaties, brochures en artikelen 1987 t/m 1994

Auteur(s)

SWOV, Afdeling Voorlichting en Publiciteit

Jaar

1995

Downloaden

In dit overzicht treft u een lijst met publikaties aan die door of (mede) in opdracht van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV zijn uitgebracht in de jaren 1987 t/m 1994. De publikaties die genoemd worden in de hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn tegen vergoeding van druk- en verzendkosten te bestellen bij de Afdeling Voorlichting en Publiciteit van de SWOV. De overige publikaties (genoemd in de hoofdstukken 4, 5 en 6) zijn niet via de SWOV verkrijgbaar. Deze kunnen opgevraagd worden bij de betreffende uitgevers. De SWOV heeft ook een overzicht gemaakt van publikaties die uitgebracht zijn in de jaren 1962 t/m 1986. SWOV-rapporten die in een andere taal dan het nederlands verschenen zijn sind 1985, zijn gebundeld in R-95-2: SWOV-reports, publications, contributions and articles 1985-1994. Beide overzichten zijn gratis te verkrijgen. Tevens zijn literatuurlijsten beschikbaar waarop SWOV-publikaties van de afgelopen jaren per onderwerp zijn gerangschikt. Dit betreft de volgende onderwerpen: - actie -25% - alcohol - autogordels - banden, wegdekken en slipongevallen - beleid - bermbeveiligingsconstructies - botsingen en simulaties - conflictmethode - duurzaam-veilig wegverkeer - educatie - fietsers en bromfietsers - geneesmiddelen - helmen - herindeling en herinrichting van stedelijke gebieden - hulpverlening - infrastructuur - kencijfers - kinderen - letselpreventie - mobiliteit - motorrijders - motorvoertuigverlichting overdag - obstakels in wegbermen - ongevallenregistratie - oudere verkeersdeelnemers - plattelandsgebieden - politietoezicht - reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) - rij-opleiding en de jonge automobilist - snelheid - verkeersgedrag - verkeersonveiligheid in de provincie - verkeerspleinen en rotondes - verkeersstroommodellen - verlichting en zichtbaarheid - voetgangers - voorlichting - weersomstandigheden - zwaar verkeer

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-95-3

Pagina's

106

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam