Publicatie

Probleemsituaties op 80 km/uur-wegen

Begeleidende nota bij de ICW-nota's 'Kwantitatieve analyse', 'Kwalitatieve analyse' en 'Beschrijving van enkele ongevals- en wegkenmerken'

Auteur(s)

Dijkstra, Ir. A

Jaar

1989

Downloaden

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-89-61

Pagina's

48 + 24

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam