Publicatie

Probleem analyse van verkeersonveiligheidsaandachtsgebieden ten behoeve van (onderzoek en) beheersing (VV3); 1. Indicatoren probleemsituaties; 2. Opdracht werkgroepen.

Auteur(s)

Asmussen, E.

Jaar

1983

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Cursus Verkeersveiligheid (januari) 1983.

Samenstelling

Stichting Postakademiale Vorming Verkeerskunde

Gepubliceerd door

Orgaan voor Postacademisch Onderwijs in de Vervoerswetenschappen en de Verkeerskunde PAO, Rijswijk