Publicatie

Plaatselijke snelheidsbeïnvloeding: Grote mogelijkheden voor de verkeersveiligheid ?

Covernota bij het rapport 'Plaatselijke snelheidsbe‹nvloeding; Een experiment bij een scholengemeenschap. VK 2702-301. Technische Universiteit Delft, 1988

Auteur(s)

Oei, Ir. H.L. ; Papendrecht, Ir. J.H

Jaar

1988
Print this page
rapport

Rapportnummer

R-88-19

Pagina's

31 + 4

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam