Publicatie

Ontwikkeling van een veiligheidsprestatie-indicator voor het wegennet: evaluatie in Zuid-Holland

Auteur(s)

Weijermars, W.; Berghout, L.; Vis, M.

Jaar

2008

Downloaden

Print this page
artikel

Verschenen in

Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2008

Pagina's

15 p.

Congres

20-21 november 2008, Santpoort