Publicatie

Ontwerpen voor fietsverkeer

Auteur(s)

Twisk, Drs. D.A.M.

Jaar

1994

Downloaden

PDF-pictogram pdf (5.97 MB)

Deze publikatie is oorspronkelijk verschenen als een hoofdstuk uit de syllabus behorend bij de cursus Ontwerpen voor fietsverkeer, zoals deze in 1994 is verzorgd door DTV Consultants te Breda. Deze cursus is bedoeld voor medewerkers bij overheidsorganisaties, adviesbureaus en andere instanties die zich bezighouden met het ontwerpen en inrichten van fietsvriendelijke infrastructuren. Cursusleider is ir. J. Ploeger, RWS Adviesdienst Verkeer en Vervoer/ CROW-werkgroep Ontwerpwijzer fietsverkeer

Print this page
rapport

Rapportnummer

D-94-31

Pagina's

19

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam