Publicatie

Onderzoek en kennisverspreiding 2011

Verslag over de uitvoering van het programma van de SWOV

Auteur(s)

Bax, C.A. (samenstelling)

Jaar

2012

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten en conclusies van de verschillende projecten en activiteiten in 2011. Het geeft een overzicht van de rapporten, factsheets, artikelen en presentaties die daaruit zijn voortgevloeid. Het SWOV-jaarprogramma 2011 kende elf clusters die achtereenvolgens aan bod komen: 0. Kennisbeheer en onderzoeksondersteuning 1. Communicatie en doorwerking 2. Balansen en verkenningen 3. Observatorium van de verkeersonveiligheid 4. Decentraal beleid, handhaving en educatie 5. Veiliger wegen 6. Veiliger voertuigen 7. Verkeersdeelnemers in hun omgeving 8. Duurzaam Veilig: Innovatie en specifieke beleidsissues 9. Onderzoek voor een aanvalsplan veiligheid fiets 10. Inspelen op de actualiteit Het laatste hoofdstuk geeft een overzicht van de SWOV-publicaties en -presentaties in 2011. Het hier gepresenteerde overzicht is samengesteld op basis van bijdragen van een groot aantal collega's.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2012-1

Pagina's

77

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam

ISSN

1872-3373