Publicatie

Obstakelvrije zone of geleiderails langs autosnelwegen?

Auteur(s)

Louwerse, R.; Petegem, J.H. van

Jaar

2018

Om het aantal verkeersdoden op rijkswegen te verminderen wil Rijkswaterstaat de veiligheid van de bermen langs autosnelwegen verbeteren. De Richtlijnen voor het Ontwerp van Autosnelwegen – Veilige inrichting van bermen (ROA-VIB) beschrijft twee basisopties om een berm veilig in te richten. De eerste is de inrichting van een voldoende ruime obstakelvrije zone, de tweede optie is het plaatsen van geleiderails langs de weg.

Uit dit onderzoek blijkt dat zowel een goed uitgevoerde obstakelvrije zone als een flexibele afschermingsconstructie de kans op ernstige ongevallen aanmerkelijk vermindert. En hoewel de aanwezigheid van een geleiderail in de buitenberm wordt geassocieerd met een hoger aantal meervoudige ongevallen, lijkt het effect op ernstige meervoudige ongevallen als gevolg van terugkaatsing, beperkt.

De vraag van Rijkswaterstaat of een van beide varianten veiliger is kan op basis van dit onderzoek niet worden beantwoord. Ook ontbreekt evidentie voor de huidige voorkeur voor de obstakelvrije zone.

Print this page
artikel

Verschenen in

Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2018

Pagina's

12

Congres

31 oktober - 1 november 2018, 's-Hertogenbosch

Thema's