Publicatie

Monitoring rijden onder invloed van alcohol

Handreiking voor een gestructureerd decentraal meetnet

Auteur(s)

Houwing, S.; Aarts, L.T.

Jaar

2013

Naast goede ongevallengegevens zijn er verkeersveiligheidsindicatoren nodig om decentraal beleid op te kunnen baseren. Bij diverse overheden is de vraag ontstaan om gegevens daarvoor te gaan verzamelen. Een goed en uniform protocol voor gegevensverzameling biedt de mogelijkheid om gebieden met elkaar te gaan vergelijken en op termijn wellicht te komen tot een landelijk dekkend meetnet op decentraal niveau. Deze handreiking presenteert de opzet voor een ‘alcoholmeetnet’, voor monitoring van het gebruik van alcohol in het verkeer.

Print this page