Publicatie

Methode voor de monitoring van helmgebruik door bromfietsers

Pretest van observaties en interviews in het kader van de evaluatie van geïntensiveerd politietoezicht in het verkeer

Auteur(s)

Batstra, J.K. ; Schoon, ing. C.C.

Jaar

2001

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft zich tot doel gesteld naast het toezicht op rijsnelheid ook het politietoezicht op alcoholgebruik, gordelgebruik, en helmgebruik door bromfietsers te stimuleren. In acht Nederlandse politieregio's is medio 1999 gestart met een aangescherpt politietoezicht op een goed gebruik van de bromfietshelm. Om de effecten van dit geïntensiveerde toezicht te meten dient men het helmgebruik te monitoren door nulmetingen en nametingen uit te voeren. Het OM heeft de SWOV gevraagd om een onderzoeksopzet voor de nulmeting te maken en deze te testen. In dit rapport wordt verslag gedaan van dit vooronderzoek, dat in april 1999 is uitgevoerd. Allereerst is vastgesteld op welke aspecten van veilig helmgebruik de politie zou kunnen controleren. De monitoring is vervolgens getest met aandacht voor: - observaties op afstand versus helmcontrole en interviews; - methode van staandehouding; - samenstelling en grootte van het interviewteam; - lengte en bruikbaarheid van de vragenlijst; - betrouwbaarheid van de uitkomsten; - efficiëntie en kosten van de totale monitoring. Daarnaast is in dit vooronderzoek aandacht besteed aan mogelijkheden om bromfietsen correct te identificeren. Een snelle selectie van bromfietsers op straat gaat aan de hand van de gele bromfietsplaat of bromfietssticker. Een probleem hierbij is echter dat bromfietsers zich met een oranje plaat als snorfietser kunnen ‘vermommen' om de helmdraagplicht te ontduiken. In dit vooronderzoek bleek een kleine 20% van de ‘snorfietsen' eigenlijk bromfietsen met een oranje plaat te zijn. Andere manieren om de identiteit van de brom- of snorfiets vast te stellen bleken echter lastig of onbruikbaar te zijn. Hieruit is geconcludeerd dat bij de nulmeting de identiteit van de brom- of snorfiets niet kan worden onderzocht en dat alleen bromfietsen met een gele plaat voor de monitoring in aanmerking kunnen komen. Voor de monitoring van (goed) helmgebruik zijn naar aanleiding van dit vooronderzoek onder andere de volgende aanbevelingen gedaan: - Gebruik de uitgebreide vragenlijst en pas de geteste versie nog op enkele punten aan. Een lange vragenlijst bleek slechts weinig meer tijd te vergen dan een korte versie. - Zet per locatie één enquêteur in. Het bleek mogelijk te zijn om een enquêteur passerende bromfietsers te laten observeren en tegelijkertijd een interview af te laten nemen. - Gebruik een actieve methode van staandehouding. Op locaties zonder druk autoverkeer stopten bromfietsers vaak niet uit eigen beweging voor rood licht. - Verricht de observaties en interviews bij voorkeur alleen tijdens de spitsuren. Gemiddeld over de gehele dag bleek het aantal bromfietsers gering te zijn.

Print this page
rapport

Rapportnummer

R-2000-23

Pagina's

24 + 22 blz.

Gepubliceerd door

SWOV, Leidschendam