Publicatie

Kosten van verkeersletsels

Bijdrage voor het symposium van Consument en Veiligheid, 19 november 1996, Breukelen

Ook verschenen als

Kosten van verkeersletsels. In: Seminar Kosten van letsels. Stichting Consument en Veiligheid, Amsterdam. pp. 19-26.

Auteur(s)

Wesemann, Mr. P.

Jaar

1997

Downloaden

PDF-pictogram pdf (3.03 MB)

In 1995 heeft de SWOV onderzoek gedaan naar de totale kosten van verkeersongevallen in 1993. De kosten als gevolg van letsels, al dan niet met dodelijke afloop, bedroegen ongeveer 4,8 miljard gulden. Een enorm bedrag, maar de vraag is: wat betekent dit en wie heeft iets aan die informatie? En hoe is het berekend? Zijn er ook betere manieren om deze kosten te berekenen? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, worden in deze bijdrage de volgende onderwerpen behandeld: doel en onderwerp van het SWOV-onderzoek; de uitkomsten van het onderzoek; de gevolgde methode om het produktieverlies door overlijden te bepalen; discussie naar aanleiding van het onderzoek

Print this page